אתם מוזמנים להציץ
לכיווני הפיתוח של הרצליה -
גם אתם שותפים בתהליך!

כיווני הפיתוח לתכנית המתאר – הביעו את דעתכם!

תכנית המתאר העירונית מהווה מסגרת לתכנון העתידי ארוך הטווח של העיר. צוות התכנון פנה לציבור ובחן גם את המגמות העירוניות. בתהליך זה נמצא כי הנושא התחבורתי הוא מרכיב מרכזי העתיד להשפיע על מרכיבי התכנית האחרים: הצביון העירוני, מגורים, תעסוקה ושטחים פתוחים וציבוריים.
על בסיס הנושא הנבחר, הוכנו כיווני הפיתוח לתכנית. לקריאה מורחבת על כיווני הפיתוח לעדכון תכנית המתאר – לחצו כאן.

דרגו מידת הסכמה עם הדגשים התכנוניים בכיווני הפיתוח!
מה הלאה? ההתייחסויות שלכם יילקחו בחשבון בעיבוד כיוון הפיתוח החדש שייגזר משלושת כיווני הפיתוח המוצגים


כיוון פיתוח מס׳ 1:
עיר מבוססת תחבורה ציבורית

תכנון מבוסס על העדפת פיתוח תשתיות תחבורה ציבורית בצירים הראשיים על-פי הדגשים הבאים:

Image1

כיוון פיתוח מס׳ 2:
פיתוח מבוסס העדפת נסיעה ברכב פרטי

תכנון מבוסס על העדפת פיתוח תשתיות לרכב פרטי בעיר על-פי הדגשים הבאים:

Image2

כיוון פיתוח מס׳ 3:
פיתוח מרכז עיר חדש

תכנון המבוסס על פיתוח מרכז עיר חדש בסמוך לכביש החוף, הכולל מרכז תחבורתי חדש ובינוי למגורים על-פי הדגשים הבאים:

Image3